Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

W skład Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wchodzą:

  1. Krzysztof Faber - Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Klaja - Zastępca Przewodniczącego
  3. Edyta Grzybek,
  4. Katarzyna Jakubowska,
  5. Agnieszka Lewandowska,
  6. Marcin Rzycki.