Wydział Ochrony Środowiska

szpaler iglaków w Parku Miejskim

Zasadziliśmy tlen

Informujemy, iż w dniu 28.02 pracownicy służb miejskich odpowiedzialni za utrzymanie gminnych terenów zielonych, dokonali nasadzeń drzewek bożonarodzeniowych zebranych podczas styczniowej akcji.Zebrane drzewka zostały nasadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w Wadowicach oraz w Parku Miejskim. Na terenie Parku...

czytaj więcejo Zasadziliśmy tlen
Wymień piec- weź dotacje

Stan jakości powietrza w normie

W dniu wczorajszym średnie dobowe stężenie pyłów wyniosło 26 µg/m3. Zanotowane stężenie stanowi najniższą wartość zaobserwowaną w trakcie okresu pomiarowego. Dopuszczalna wartość średniego dobowego stężenia PM10 wynosi 50µg/m3. Pragniemy zaznaczyć, iż podczas 29 dniowego okresu badań wartości dopuszczalne zostały zanotowane...

czytaj więcejo Stan jakości powietrza w normie
Smog a zdrowie

Posumowanie kolejnego tygodnia pomiarów stanu jakości powietrza

Po kolejnym tygodniu przeprowadzonych analiz stanu jakości powietrza, obserwujemy spadek średniego dobowego stężenia szkodliwych pyłów.Po dobrym tygodniu (07.02-14.02),zapylenie powietrza znowu zaczęło wzrastać. W dniach 14.02 -17.02 osiągnęło wartość poziomu informowania (stężenie PM10 powyżej 200 µg/m3), co oznacza przekroczenie dopuszczalnego poziomu...

czytaj więcejo Posumowanie kolejnego tygodnia pomiarów stanu jakości powietrza