Ogłoszenia

Ogłoszenia

I Piknik Organizacji Pozarządowych "Poznajmy się"

Rusza II edycja Budżetu  Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

szył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać do 5000 zł na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym - art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

19.12.2016 | Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 0050.574.2016.OR w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. - Zarządzenie Nr 0050.573.2016.OR Burmistrza Wadowic z dnia 6 grudnia 2016 r.

19.11.2016 - Dzień Wadowickich Organizacji Pozarządowych

07.11.2016 - oferta w trybie art. 19a

Informacja o środkach niewykorzystanych

03.10.2016 - Dwie oferty w trybie art. 19a

Program współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Konkurs o tytuł "Społecznika Roku 2016"

Spotkanie organizacji działających na terenie gminy Wadowice - 5 września 2016 r.

Oferta w trybie art. 19a

Europejski Tydzień Sportu

Skąd wziąć środki na finansowanie działalności statutowej organizacji? - seminarium

Bezpłatne konsultacje księgowe

Budżet Obywatelski Województwa MałopolskieZarządzenie nr 0050.383.2016.OR Burmistrza Wadowic z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.365.2016.OR Burmistrza Wadowic z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie dotacji na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Warunki konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski

Zaproszenie na bezpłatne seminarium - Nowelizacja ustawy o rachunkowości i jej skutki dla organizacji pozarządowych