Rady Sołeckie

Rady Sołeckie

Rada sołecka – ciało doradcze (nie organ doradczy) działające przy sołtysie, które wspomaga jego działalność. Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim[1]. Zakres działania rady sołeckiej określony jest w statucie sołectwa.

Do kompetencji członków rady sołeckiej należy:

  • pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
  • inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.

Pliki do pobrania: