Ochrona Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

Informacja dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego...

Przekazujemy informację Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolska z dn. 18.01.2017r. dotyczącej zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu w związku z ostatnimi zmianami ustawy o ochronie przyrody....

czytaj więcejo Informacja dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego