15 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak ten czas wykorzystała gmina Wadowice?

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak ten czas wykorzystała gmina Wadowice?

1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przez 15 lat, dzięki wymianie doświadczeń, współpracy, pozyskanym środkom europejskim oraz zaangażowaniu różnych środowisk wokół europejskich wartości, nasz kraj przeszedł olbrzymią zmianę. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych stało się  ważnym elementem wspierającym możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Wadowice również wykorzystuje tę szansę, jaką daje nam członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Aktywnie korzysta ze środków unijnych, zarówno inwestycyjnych, jak również  o charakterze społecznym, których celem jest poprawa jakości życia społecznego i niwelowania wszelkich nierówności.

Zakres zrealizowanych i realizowanych projektów przez naszą gminę jest bardzo wszechstronny, wśród nich znajdują się też inicjatywy międzynarodowe, których podstawowym celem jest utrzymanie i rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi. To także udział w niezliczonych programach wymiany dla dzieci i młodzieży, w kursach i szkoleniach dla pracowników rozmaitych branż oraz w wielu projektach społecznych.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstało wiele nowych inicjatyw, na terenie naszej gminy powstała Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” www.wadoviana.pl, dzięki której  zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak również organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie na własne pomysły i przedsięwzięcia.

W gminie Wadowice z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w okresie tych 15 lat:

– stworzono i zmodernizowano infrastrukturę szkolno – sportową, rekreacyjną m.in. w Kleczy Dolnej, Choczni, Zawadce, Rokowie, Barwałdzie Dolnym, Stanisławiu Górnym, Kleczy Zarąbkach, Jaroszowicach, Babicy.

– zmodernizowano infrastrukturę kulturalną i sakralną m.in. w Jaroszowicach Zbywaczówce, Wysokiej, Barwałdzie Dolnym, Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej, Choczni, Stanisławiu Górnym

– poprawiono jakość środowiska naturalnego poprzez:

  • realizację projektów wodno – kanalizacyjnych w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej, Barwałdzie Dolnym, Jaroszowicach, Ponikwi,
  • wymianę pieców na terenie całej gminy,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii

– zmodernizowano przestrzeń publiczną w Wadowicach, Wysokiej, Kleczy Dolnej

– udzielono wsparcia osobom wykluczonym społecznie na terenie całej gminy

– wprowadzono e- usługi w administracji

– podniesiono jakość i efektywność pracy szkół i przedszkoli

– zapewniono wsparcie przedsiębiorcom

Dziękujemy, że jesteście z nami. To nasz wspólny sukces. Zachęcamy do świętowania tej rocznicy.

Zachęcamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej wystawy Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej, wśród których jest również nasz rodak Święty Jan Paweł II.

Wprowadzono: 30 kwietnia 2019