INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:42

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Zarządzania Kryzysowego / INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:42

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:42
z dnia 20.07.2020 r.

Nazwa biura BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar Rejon hydrologiczny Wisła Górna (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 20.07.2020 do godz. 07:00 dnia 21.07.2020
Przebieg W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo może zostać krótkotrwale przekroczony stan alarmowy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 50 %
Uwagi Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk Anna Śmiech
Godzina i data wydania 20.07.2020 – godz. 14:20
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: gwałtowne wzrosty stanów wody/1/- Rejon hydrologiczny Wisła Górna (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie), od godz. 15:00 dnia 20.07.2020 do godz. 07:00 dnia 21.07.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłączniew formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Wprowadzono: 20 lipca 2020