INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:82

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Zarządzania Kryzysowego / INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:82

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:82
z dnia 11.08.2020 r.

Nazwa biura BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach państwa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:18 dnia 11.08.2020 do godz. 01:00 dnia 12.08.2020
Przebieg W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 40 %
Uwagi Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk Przemysław Plewa
Godzina i data wydania godz. 12:18 – 11.08.2020
SMS
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłączniew formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Wprowadzono: 11 sierpnia 2020