Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

Zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wadowice na realizację inwestycji związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej  – źródła energii odnawialnej, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 2020 r. z późniejszymi zmianami, Burmistrz Wadowic ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie dotacji.

panel solarny mama dziecko radosc 1024x678 - Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

W ramach prowadzonych przez Gminę Wadowice działań, mających na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza, zgodnie z polityką energetyczną, uruchomiony zostaje Gminny Program w ramach, którego mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wadowice i zabudowanej budynkiem zamieszkanym stale.

Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 6.000 zł (1.500 zł do 1kW) wypłacone zostanie na zasadach zawartych w Regulaminie oraz Umowie (do pobrania w załącznikach). Liczba inwestycji, dla których istnieje możliwość dofinansowania jest ograniczona i wynosi 30. Obowiązuje lista podstawowa – 30 miejsc oraz lista rezerwowa – maksymalnie 10 miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23. Przyjmowane są wyłącznie wnioski w formie papierowej złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data doręczenie do Urzędu Miejskiego w Wadowicach).

Nabór wniosków rozpocznie się w piątek 16 października 2020 r. o godz. 8.00 i potrwa do wyczerpania miejsc na liście podstawowej i rezerwowej.

Wprowadzono: 15 października 2020

Pliki do pobrania:

-