25 lat współpracy Wadowic i Sony

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / 25 lat współpracy Wadowic i Sony

W środę 25 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wadowicach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona obchodom 25-rocznicy podpisania aktu zbliźniaczenia Wadowic i Gminy Sona we Włoszech. Na spotkaniu obecna była delegacja z Włoch z burmistrzem Gianluigi Mazzi, asesorami: Antonellą Dal Forno i Gianmichele Bianco, oraz 40-osobowa grupa mieszkańców Sony, która odbywała właśnie podróż po Małopolsce.

Początki współpracy z tym uroczym włoskim miasteczkiem, położonym w połowie drogi pomiędzy Weroną a Jeziorem Garda, sięgają 1990 roku. Wtedy do papieskiego miasta przyjechała grupa mieszkańców Sony, a życzliwe przyjęcie przez wadowiczan zaowocowało chęcią dalszej współpracy. Jeszcze przed podpisaniem oficjalnego dokumentu o zbliźniaczeniu miast, odbyły się koncerty orkiestry OSP z Choczni we Włoszech, również orkiestra z Sony zagrała w papieskim mieście. O nawiązaniu relacji między Wadowicami a Soną został poinformowany także Ojciec Święty Jan Paweł II, do którego wysłano list, podpisany przez przedstawicieli obu gmin.

W grudniu 1992 roku wadowicka Rada Miejska wydała uchwałę, upoważniającą Burmistrza Wadowic  do zawarcia umowy o współpracy między gminami na zasadzie miast bliźniaczych. Stało się to rok później, podczas wizyty Włochów w Wadowicach. Dokument porozumienia z dnia 13 listopada 1993 roku podpisali ówcześni burmistrzowie obu miast: Kazimierz Malczyk i Michelangelo Andrighetti.

Dziś, w 25-rocznicę nawiązania oficjalnej współpracy, Burmistrz Mateusz Klinowski i Burmistrz Gianluigi Mazzi odnowili zawarte ćwierć wieku temu partnerstwo i zobowiązanie do promowania w przyszłości przyjaźni i współpracy pomiędzy naszymi miastami, w celu dalszego wspierania rozwoju kulturalnego i społecznego obu wspólnot.

Wprowadzono: 26 kwietnia 2018