2,6 mln zł na walkę ze smogiem dla gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / 2,6 mln zł na walkę ze smogiem dla gminy Wadowice

Sukcesem zakończyły się starania Gminy Wadowice o uzyskanie dotacji unijnej z dodatkowego naboru na wymianę starych kotłów węglowych. Nasz samorząd uzyskał w tym konkursie największą ilość punktów w Małopolsce, otrzymując ponad 2,6 mln zł dofinansowania.

Projekt Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice – etap II uzyskał najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej i znalazł się wśród trzech wniosków wybranych do dofinansowania. W ramach konkursu złożono 60 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 114 201 369,62 zł, co stanowiło ok. 1110,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Całkowita wartość naszego projektu wynosi 2 643 707, 99 zł, a kwota dofinansowania – 2 604 055,07 zł, co stanowi blisko 99 procent wartości całego zadania.

Dzięki tej dotacji wymienimy aż 183 stare kotły węglowe – mówi burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.Jak widać, dobra współpraca samorządu gminnego z samorządem powiatowym, wojewódzkim oraz rządem to klucz do rozwoju Wadowic – dodaje.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Szczegółowe informacje na temat wymiany pieców można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 52 II . piętro tel. 33/873 18 11 w.210.

Wprowadzono: 27 maja 2019