5.5 mln zł dla Wadowic ze środków UE

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / 5.5 mln zł dla Wadowic ze środków UE

61119 - 5.5 mln zł dla Wadowic ze środków UE

Dwa duże wnioski o dofinansowanie właśnie otrzymały pozytywną ocenę. I to jaką!

Projekt Wrota Beskidu Małego, dotyczący budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach otrzymał najwyższą pozycję w zachodniej Małopolsce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów). Przyznana kwota dofinansowania na ten cel to aż 3 455 090,22zł!

Park Miejski

Park Miejski od lat domagał się gruntownego remontu. Prace przy remoncie budynku dawnej Harcówki już trwają, a dzięki pozyskanym środkom w przyszłym roku obejmą one cały teren parku. Powstaną oddzielne strefy sportu i rekreacji ruchowej, placów zabaw oraz rekreacji dla najmłodszych. Planujemy też siłownię zewnętrzną, streetwork-out parku oraz strefę ścianek boulderowych.

Drugi wniosek dotyczył budowy i przebudowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice (7 Oś Priorytetowa Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne) i jest jednym z trzech projektów w Małopolsce Zachodniej wybranych do dofinansowania.

ul. Chopina

Przebudowa obejmie ul. Chopina z fragmentem ul. Legionów, powstaną miejsca parkingowe oraz ciąg pieszo-rowerowy. To pierwszy etap projektu rewitalizacji zaniedbanych terenów nad Skawą, który realizujemy wspólnie z firmą Maspex. Na tę inwestycję Gmina Wadowice otrzyma wsparcie w wysokości 2 019 619,95 zł.

Przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej będą miały miejsce jesienią 2017 roku. Prace ruszą w 2018 roku.

A to nie koniec planowanych na najbliższe lata inwestycji.

Wprowadzono: 23 czerwca 2017