6 kwietnia rusza kolejny nabór na gminne dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / 6 kwietnia rusza kolejny nabór na gminne dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych!

W ramach prowadzonych przez Gminę Wadowice działań, mających na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza, mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych  w maksymalnej wysokości 6.000 zł (1.500 zł do 1kW).

Kopia Bez tytulu 2 1024x538 - 6 kwietnia rusza kolejny nabór na gminne dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych!

Zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wadowice na realizację inwestycji związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej  – źródła energii odnawialnej, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 2020 r.  z późniejszymi zmianami, Burmistrz Wadowic ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie dotacji.

W ramach prowadzonych przez Gminę Wadowice działań, mających na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza, zgodnie z polityką energetyczną, uruchomiony zostaje Gminny Program, w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wadowice i zabudowanej budynkiem zamieszkanym stale. Dofinasowanie w maksymalnej wysokości 6.000 zł (1.500 zł do 1kW) wypłacone zostanie na zasadach zawartych w Regulaminie oraz Umowie (do pobrania w załącznikach). Liczba inwestycji, dla których istnieje możliwość dofinansowania jest ograniczona i wynosi 16. Obowiązuje lista podstawowa – 16 miejsc oraz lista rezerwowa – maksymalnie 10 miejsc.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23. Przyjmowane są wyłącznie wnioski w formie papierowej złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Kompletny wniosek powinien zawierzać prawidłowo wypełnione załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania,
  2. Oświadczenie wnioskodawcy ,
  3. Oświadczenie współwłaściciela (jeżeli dotyczy),
  4. Oświadczenie dotyczące posiadanego źródła ogrzewania.

Nabór wniosków rozpocznie się 06 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 7.00 i potrwa do wyczerpania miejsc na liście podstawowej i rezerwowej.

Zwracamy uwagę,  że inwestycje związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z § 7 pkt 11 Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wadowice na realizację inwestycji związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej – źródła energii odnawialnej, powinny być zakończone do 31 sierpnia 2021r.

Wprowadzono: 6 kwietnia 2021

Pliki do pobrania:

-