Akcja – Edukacja

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Akcja – Edukacja

Wadowice jako jedna z wielu Gmin z terenu Małopolski zmaga się z problemem zanieczyszczonego powietrza.

Statystyka

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dot. stanu jakości powietrza oraz jego wpływu na nasze zdrowie.

Smog albo zdrowie

Rak płuc, zawał serca, udar mózgu – to tylko niektóre z fatalnych skut­ków oddychania smogiem. Z powodu silnie zanieczyszczonego powietrza w Małopolsce co roku umiera kilka tysięcy osób. O wiele więcej zmaga się z przewlekłymi i uciążliwymi chorobami.

Największy problem mamy z zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi i rakotwórczym benzo[a]pirenem.

Przyczyny zanieczyszczenie powietrza

W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI, pamiętajmy o przestrzeganiu zasad dobrego spalania paliw:

  1. ABSOLUTNY ZAKAZ PALENIA ŚMIECI- PALENIE PLASTIKÓW, UBRAŃ, STARYCH BUTÓW POWODUJE EMISJĘ WYSOKOTOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH- spalanie odpadów w instalacjach grzewczych grozi mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł;
  2. Regularne czyszczenie przewodu kominowego- w celu uniknięcia pożaru sadzy ;
  3. Odpowiednia wentylacja kotłowni- paliwo będzie się lepiej spalać;
  4. Montaż czujnika czadu – może uratować życie;
  5. Stosowanie paliwa odpowiedniego do rodzaju kotła- w celu osiągnięcia maksymalnej sprawności pieca;
  6. Regularne czyszczenie kotła;
  7. Dobranie kotła odpowiedniego do zapotrzebowania budynku na ciepło
  8. Termomodernizacja  budynku – pozwoli zmniejszyć moc kotła i ograniczyć koszty ogrzewania.

W ramach podjętej „walki” o czyste powietrze, nasz EKODORADCA podejmuje szereg działań  m. in.  prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w szkołach, organizuje spotkania 
z mieszkańcami, udziela informacji na temat istniejących dofinansowań do wymiany pieców. Już dzisiaj mogą Państwo skorzystać z jego pomocy.

Prosimy śledzić informacje dostępne na naszej stronie internetowej
https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-ochrony-srodowiska

Razem możemy zdziałać więcej!

Wprowadzono: 26 stycznia 2017