Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024

Poniżej aktualne rozkłady jazdy oraz cennik, które obowiązują od 1 stycznia 2024 r.


Linia Wadowice – Andrychów

 


Andrychów – Wadowice


U1 – Wadowice – Gorzeń – Zawadka – Chocznia – Wadowice 

U1 – Mapa z przebiegiem trasy

u1 - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024


U2 – Wadowice – Zawadka- Wadowice

 

U2 – Mapa z przebiegiem trasy

u2 - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024


U3 – Wadowice – Jaroszowice – Wadowice 

U3 – Mapa z przebiegiem trasy

u3 - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024


U4 – Wadowice – Chocznia – Wadowice 

U4 – Mapa z przebiegiem trasy

u4 - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024


U5 – Wadowice – Ponikiew – Wadowice 

U5 – Mapa z przebiegiem trasy

u5 - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024


U6 – Wadowice – Chocznia – Kaczyna – Wadowice 

U6 – Mapa z przebiegiem trasy

NOWY ROZKŁAD OBOWIĄZUJĄCY OD 15 STYCZNIA 2024

u6 - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024

Ustala się ceny biletów za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora na terenie Gminy Wadowice.

Linia U1: Wadowice – Gorzeń – Zawadka – Chocznia – Wadowice

Linia U2: Wadowice – Zawadka – Wadowice

Linia U3: Wadowice – Jaroszowice – Wadowice

Linia U4: Wadowice – Chocznia – Wadowice

Linia U5: Wadowice – Ponikiew – Wadowice

Linia U6: Wadowice – Chocznia – Kaczyna – Wadowice

Cennik biletów jednorazowych w obrębie jednej linii
Cena brutto w złotych
Bilet normalny z ulgą 37% z ulgą 49% z ulgą 51% z ulgą 78% z ulgą 93% z ulgą 95%
4,00 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20
5,00 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25
6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30
Cennik biletów miesięcznych w obrębie jednej linii
Cena brutto w złotych
Bilet normalny z ulgą 33% z ulgą 37% z ulgą 49% z ulgą 51% z ulgą 78% z ulgą 93%
160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,2
200,00 134,00 126,00 102,00 98,00 44,00 14,00
240,00 160,80 151,20 122,40 117,60 52,80 16,80

Ustala się cenę za korzystanie z przejazdów (w wysokości 50 % ceny biletu jednorazowego normalnego) dla następujących osób:

  1. Dzieci od 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.
  2. Uczniowie i studenci do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  3. Emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta – rencisty wydanej przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Opłaty dodatkowe

200/250/300 zł opłata za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
160/200/240 zł opłata za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
80/100/120 zł opłata za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków;

600/750/900 zł opłata za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny

Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% należnej opłaty dodatkowej uwzględniającą ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem tej opłaty


Od 3 kwietnia Koleje Małopolskie i Małopolskie Linie Dowozowe uruchomiły linię Kraków – Kęty

 

434489506 947168070742535 3898415767203271117 n - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024434432268 947168057409203 5195753591621177590 n - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024

cennik 2 - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024

cennik 1 - Rozkłady Jazdy Linii Autobusowych 2024

Wprowadzono: 13 stycznia 2023

Pliki do pobrania: