Wydział Planowania Przestrzennego

Logo UM Wadowice

Ostatnie dyżury pracowni projektowej oraz ostatnie konsultacje ws. projektu uchwały krajobrazowej...

Obecnie trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Wyłożenie projektu ww....

czytaj więcejo Ostatnie dyżury pracowni projektowej oraz ostatnie konsultacje ws. projektu uchwały krajobrazowej
Logo UM Wadowice

Projekt uchwały krajobrazowej wyłożony do publicznego wglądu

Informujemy Państwa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, które odbędzie...

czytaj więcejo Projekt uchwały krajobrazowej wyłożony do publicznego wglądu
Obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowi Państwo,informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Obwieszczenie Burmistrza Wadowic dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej....

czytaj więcejo Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Szanowni Państwo!Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym! Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice,...

czytaj więcejo Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

„Zabytek Zadbany” - konkurs

Uprzejmie informujemy o organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany", którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa...

czytaj więcejo „Zabytek Zadbany” - konkurs