Wydział Planowania Przestrzennego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego
Zmiana nazwy ulicy gen. Bruno Olbrychta

Zmiana nazwy ulicy gen. Bruno Olbrychta

Szanowni Państwo, Wojewoda Małopolski dnia 13 grudnia 2017 roku wydał zarządzenie zastępcze w sprawie nadania nazwy ulicy dr. Gustawa Studnickiego w miejscowości Wadowice. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego zmienia dotychczasową nazwę ul. g...

czytaj więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowi Państwo, informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obwieszcze...

czytaj więcej

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta”

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta”

Nadmiar reklam w przestrzeni publicznej, brak rodzimej zieleni, pasteloza i  różnorodność elewacji budynków oraz ogrodzeń, to tylko niektóre problematyczne elementy nasz...

czytaj więcej

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Szanowni Państwo!Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym! Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościa...

czytaj więcej

„Zabytek Zadbany” – konkurs

„Zabytek Zadbany” – konkurs

Uprzejmie informujemy o organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami,  poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i &...

czytaj więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium

Wadowice, dnia 31.10.2017r. PP.6720.4.37.2015 OBWIESZCZENIEBurmistrza Wadowico wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie ar...

czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) WO...

czytaj więcej

[RAPORT] Konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej

[RAPORT] Konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej

Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami i przedsiębiorcami, działającymi na terenie miasta i gminy Wadowice, w sprawie sporządzenia uchwały dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic re...

czytaj więcej

-