Ankieta dla mieszkańców Gminy Wadowice posiadających Kartę Dużej Rodziny

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Spraw Społecznych / Ankieta dla mieszkańców Gminy Wadowice posiadających Kartę Dużej Rodziny

Serdecznie zapraszamy wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny zamieszkałych na terenie gminy Wadowice do wzięcia udziału w wyznaczeniu miejsc najbardziej przyjaznych rodzinie spośród miejsc udzielanych zniżek i ulg, oferowanych przez Partnerów Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie wymienionych w wysłanej do Państwa ankiecie pn.: „Razem znajdźmy Miejsce Przyjazne Rodzinie”

Prosimy o wypełnienie ankiety, zaznaczając odpowiednio: „korzystam/nie korzystam” oraz przyznanie  punktów w skali od 1 do 50, gdzie 1 oznacza najmniej pozytywną opinię , a 50 najbardziej pozytywną opinię o danym miejscu. Punkty można przyznać dowolnej liczbie wybranych miejsc lub tylko jednemu miejscu. Jedna  rodzina może wypełnić tylko jeden kwestionariusz.

Wypełniony formularz prosimy złożyć do dnia 30 czerwca 2018 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Wadowicach, albo można go również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rodzina@wadowice.pl.

Miejsca, które uzyskają w łącznej ocenie Kapituły największą ilość punktów, uhonorowane zostaną Wyróżnieniem Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie. Wyróżnienie przyznawane będzie na okres jednego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca jego przyznania,                  w następujących  kategoriach:. usługi, zdrowie, edukacja, kultura, sport, rekreacja- turystyka- transport, łączność, artykuły przemysłowe, odzież, obuwie, żywność i inne.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 18 maja 2018