Bibliotekarze szkolą się dla Was

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Bibliotekarze szkolą się dla Was

Wadowicka Biblioteka Publiczna realizuje projekt „Bibliotekarz na Topie” adresowany do bibliotekarzy z powiatu wadowickiego, na który pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”. Jest to cykl szkoleń i warsztatów mających podnieść kompetencje i umiejętności bibliotekarzy.

Wadowicka Biblioteka jako biblioteka powiatowa stara się integrować lokalne środowisko bibliotekarskie. Organizowane szkolenia i warsztaty pozwolą w przyszłości na skuteczniejsze działania kulturalne i uatrakcyjnią ofertę popularyzującą czytelnictwo dzieci oraz dorosłych z wszystkich bibliotek publicznych na terenie powiatu. Wymiana doświadczeń i pomysłów pozwala spojrzeć bibliotekarzom inaczej na zmieniające się zadania i cele stawiane współczesnym bibliotekom, jako nowoczesnym ośrodkom kształtującym sferę kulturalną i społeczną. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi działalności instytucji kultury,  z nowatorskimi formami pracy z użytkownikiem biblioteki oraz skutecznymi metodami promocji i reklamy swoich działań. Projekt jest bardzo dobrym pretekstem do integracji społeczeństwa bibliotekarskiego, wymiany pomysłów oraz doświadczeń. Stwarza okazję do podejmowania w przyszłości wspólnych działań i projektów kulturalnych.

Cykl szkoleń  obejmuje :

1. Prawne aspekty działania biblioteki publicznej.

2. Prawo autorskie w bibliotece.

3. Profesjonalna obsługa użytkowników biblioteki warsztaty personalne.

4. Sztuka skutecznej reklamy biblioteki promocja działalności, współpraca z mediami.2

5. Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej promocja wśród użytkowników biblioteki.

6. Nowe formy działalności biblioteki.

7. Biblioterapia i arteterapia.

8. Social media i aplikacje mobilne oraz ich wykorzystanie w działaniach bibliotek warsztaty.

Wprowadzono: 10 listopada 2017