Budujemy drogi w Sołectwach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Budujemy drogi w Sołectwach

Zakończyła się kolejna inwestycja przewidziana w budżecie Gminy na rok 2016.  W ramach zadania pn. „Modernizacja dróg wiejskich – nawierzchnie bitumiczne” wykonaliśmy prawie 3 kilometry nawierzchni bitumicznych w Sołectwach na następujących odcinkach dróg:

Droga „Przez Wieś”  w miejscowości Barwałd Dolny – 320 m długości;
Droga „Zakościele – Zarąbki” w miejscowości Barwałd Dolny – 76 m długości;
Droga „ul. Biała Droga” w miejscowości Chocznia – 314 m długości;
Droga „Przez Wieś” w miejscowości Jaroszowice – 157 m długości;
Droga „Do Matuszyka” w miejscowości Jaroszowice Zbywaczówka – 125 m długości;
Droga „Zaszkole” w miejscowości Klecza Dolna – 300 m długości;
Droga „Na Podlesie” w miejscowości Klecza Górna -310 m długości;
Droga „288/1” w miejscowości Roków – 130 m długości;
Droga „286 Roków – Witanowice” w miejscowości Roków – 175 m długości;
Droga „Lizarówka” w miejscowości Stanisław Górny – 400 m długości;
Droga „Niziny” w miejscowości Wysoka – 320 m długości.Typując drogi przeznaczone do remontu kierowaliśmy się wolą mieszkańców wyrażoną podczas spotkań Rad Sołeckich. To dzięki inicjatywie mieszkańców oraz ich przedstawicieli udało się Nam poprawić nawierzchnię tych odcinków dróg, które wymagały najpilniejszych napraw. Ta inwestycja jest dużym udogodnieniem dla społeczności lokalnej i nie tylko.

Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z dwustronnymi poboczami o średniej szerokości 0,5 m.  Zadanie zostało wykonane na zlecenie Gminy Wadowice przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „Drogbud” Franciszek Fryc z siedzibą przy ulicy Zamkowej 3 w Spytkowicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 370 250,00 zł. Realizacja tejże inwestycji pozwoliła na poprawę jakości w użytkowaniu dróg  jak również przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.

Zakończone prace to pierwszy, z zaplanowanych dwóch etapów realizacji robót, w ramach modernizacji dróg wiejskich na terenie Gminy Wadowice. Aktualnie trwają prace nad realizacją kolejnego etapu zadania, którego ukończenie planowane jest na koniec 2016 roku.

Wprowadzono: 16 listopada 2016