Certyfikat Lidera Projektu „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Certyfikat Lidera Projektu „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej

W dniu 12 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Wysokiej odbyła się uroczysta Gala „Kręci mnie bezpieczeństwo”, podczas której Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – mł. insp. Robert Michna wręczył na ręce dyrektora szkoły – pani Grażyny Żuk Certyfikat Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Certyfikat ten  otrzymują szkoły, które mogą poszczycić się długoletnim, wyróżniającym się udziałem w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości zaproszeni goście, partnerzy projektu, rodzice i uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą działania realizowane w ramach projektu oraz występy najmłodszych uczniów i harcerzy, którzy piosenką i tańcem promowali bezpieczeństwo. Odbył się także Szkolny Turniej Pierwszej Pomocy dla uczniów klas I -III.

Do projektu ZPB SP w Wysokiej przystąpiła w 2008 roku,  jako jedna z pierwszych placówek oświatowych powiatu wadowickiego. Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” po raz pierwszy uzyskała w 2010 r., który obowiązywał do roku 2012. Następnie przedłużono go na kolejne 5 lat, do 2017r. W chwili obecnej jesteśmy 7 szkołą w powiecie, która uzyskała  tytuł Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Najważniejszym partnerem w realizacji projektu jest Komenda Powiatowa Policji w  Wadowicach. Szkoła systematycznie współpracuje również z: Pełnomocnikiem burmistrza do spraw profilaktyki, Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, Komendą Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej, Inspektorem BHP, Parafią św. Magdaleny w Wysokiej, OSP w Wysokiej, Sołtysem i Radą Sołecką,  Radą Rodziców.

Szkoła kładzie duży nacisk na edukację na rzecz bezpieczeństwa (spotkania profilaktyczne z policją dla dzieci i rodziców, szkolenia rady pedagogicznej, happeningi, akcje profilaktyczne), systematyczną współpracę ze wszystkimi partnerami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, rozwijanie postaw prospołecznych i integrowanie uczniów (działalność Gromady Zuchowej i dwóch Drużyn Harcerskich, działalność szkolnego wolontariatu), organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów, samorządność dzieci i młodzieży, monitoring i ograniczenie dostępu osób obcych do szkoły, polepszanie bezpieczeństwa wokół szkoły, prowadzenie bieżących remontów i napraw, współpracę z rodzicami. Wszystkim zaangażowanym w ideę projektu i przyczyniającym się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów. DZIĘKUJEMY!

Wprowadzono: 23 kwietnia 2018