„Dam radę! – Я впораюся!”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Dla Ukrainy / „Dam radę! – Я впораюся!”

Informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt „Dam radę! – Я впораюся!”, wspierający uchodźczynie/ców (którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022r.) próbujących odnaleźć się na polskim rynku pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób przybyłych z Ukrainy, zamieszkujących aktualnie powiat wadowicki, obejmująca wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy jak i specjalisty ds. integracji. Dzieło Kolpinga organizuje również kursy zawodowe oraz naukę języka polskiego, które pozwalają na szybszą integrację i znalezienie pracy. Dodatkowo zostały zaplanowane zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym wspólnie z uczniami z Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, który jest partnerem projektu.

Chcąc zapewnić naszym beneficjentom łatwiejsze wejście na rynek pracy, oferujemy pracodawcom z terenu powiatu wadowickiego możliwość skorzystania ze spotkania w formie on line webinar oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami w zakresie zatrudnienia uchodźców w Polsce.

Wszystkie działania odbywają się w Wadowicach.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551494870441

lub tel.: 12 4187783 / 512 718 298

e-mail: as.wadowice@kolping.pl

Zapraszamy również osobiście do Centrum Wsparcia Kolping w Wadowicach, przy ul. Sienkiewicza 7 (od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 -17.00)

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.03.2024


Раді повідомити, що Центральна Асоціація Праці Кольпінга в Польщі реалізує проект „Dam radę! – Я впораюся!”, підтримуючи біженок/ців (які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року), які намагаються знайти свій шлях на польському ринку праці.

Метою проекту є професійна активізація вихідців з України, які зараз проживають у Вадовицькому району, яка включає в собі підтримку кар’єрного радника, посередника у працевлаштуванні та спеціаліста з інтеграції. Діло Кольпінга також організовує професійні курси та курси польської мови, які дозволяють швидше інтегруватися та знайти роботу. Додатково заплановані заняття для дітей шкільного віку разом з учнями Шкільного комплексу №2 імені Святої Королеви Ядвіги в Андрихові, який є партнером проекту.

Щоб забезпечити нашим учасникам легший вхід на ринок праці, ми пропонуємо роботодавцям  з Вадовицького району  можливість зустрітися  у формі онлайн вебінару та індивідуальних консультацій з фахівцями у сфері працевлаштування біженців у Польщі.

Усі заходи відбуваються у Вадовіцах.

Запрошуємо взяти участь!

Детальніше: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551494870441

або тел.: 12 4187783 / 512 718 298

електронна адреса: as.wadowice@kolping.pl

Також запрошуємо Вас особисто до Центру підтримки Kolping у Вадовіцах за адресою вул. Sienkiewicza 7 (з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00)

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів ЄЕЗ в рамках Програми Активні громадяни – регіональний фонд.

Термін реалізації проекту: 01.08.2023 – 31.03.2024

Wprowadzono: 12 października 2023