Debata o stanie Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Debata o stanie Gminy Wadowice

ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY O STANIE GMINY WADOWICE:
1. W debacie nad raportem o stanie Gminy Wadowice za 2021 rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Wadowice.
2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób do dnia 21 czerwca 2022 roku do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 7 na parterze) Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Wzór zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną załączono poniżej (formularz proszę wydrukować dwustronnie; gotowy formularz można odebrać w Biurze Rady).
3. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
4. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Rada Miejska w Wadowicach nie podjęła uchwały o zwiększeniu liczby mieszkańców mogących zabrać głos w debacie. Osoby planujące wziąć udział w debacie proszone są o przygotowanie swoich wystąpień również w formie pisemnej i po zakończeniu wystąpienia przekazanie ich Przewodniczącemu Rady (dokumenty te będą stanowiły załącznik do protokołu z sesji).

Sesja Rady Miejskiej w Wadowicach odbędzie się w dniu 22.06.2022 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Wadowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Wprowadzono: 14 czerwca 2022

Pliki do pobrania:

-