Plan zagospodarowania przestrzennego

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla inwestora / Dla przedsiębiorcy / Inwestowanie / Plan zagospodarowania przestrzennego

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Prace nad planami miejscowymi rozpoczęły się w grudniu 2019r. Prace podzielone są na etapy, które obejmują poszczególne miejscowości. Plany Miejscowe będą publikowane sukcesywnie w zależności od postępu procedury planistycznej.

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum i śródmieście) (Uchwała Nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2021r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 4348 z dnia 19 lipca 2021r.);
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) (Uchwała Nr XL/355/2021 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 listopada 2021r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 6942 z dnia 1 grudnia 2021r.);2.1. UCHWAŁA NR LIV/500/2022 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2022r., poz. 7382 (wejście w życie dnia 25 listopada 2022r.).
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzeniu Dolnym (Uchwała Nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 3402 z dnia 09 maja 2022r.);
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzeniu Górnym (Uchwała Nr XLVII/436/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2022r.– Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 3403 z dnia 09 maja 2022r.);
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kaczyna (Uchwała Nr XLVII/437/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 3404 z dnia 09 maja 2022r.);
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ponikiew (Uchwała Nr XLVII/438/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 3405 z dnia 09 maja 2022r.);
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – ETAP A (Uchwała Nr LII/482/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 września 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 6301 z dnia 29 września 2022r.);
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Babica (Uchwała Nr LII/483/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 września 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 6302 z dnia 29 września 2022r.);
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Roków (Uchwała Nr LII/484/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 września 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 6303 z dnia 29 września 2022r.);
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisław Górny (Uchwała Nr LII/485/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 września 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 6304 z dnia 29 września 2022r.);
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wysoka (Uchwała Nr LII/486/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 września 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 6305 z dnia 29 września 2022r.);
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawadka (Uchwała Nr LII/487/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 września 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 6306 z dnia 29 września 2022r.);
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – ETAP C (Uchwała Nr LIX/563/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 kwietnia 2023r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 2995 z dnia 27 kwietnia 2023r.);
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Dolnej (część południowa) (Uchwała Nr LIX/564/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 kwietnia 2023r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 2996 z dnia 27 kwietnia 2023r.);
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Barwałdzie Dolnym (część południowa) (Uchwała Nr LXV/609/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 października 2023r.) – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 7109 z dnia 06 listopada 2023r.);
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Jaroszowic (Uchwała Nr LXV/610/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 października 2023r.) – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 7110 z dnia 06 listopada 2023r.);
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Górnej (część południowa) (Uchwała Nr LXV/611/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 października 2023r.) – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 7111 z dnia 06 listopada 2023r.);
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Górnej (część północna) (Uchwała Nr LXV/612/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 października 2023r.) – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 7112 z dnia 06 listopada 2023r.);

 

Gmina Wadowice w całości jest objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Prace nad sporządzeniem planów rozpoczęły się w styczniu 2006 r., a zakończyły w lipcu 2008 r.

Plany miejscowe ustaliły przeznaczenie terenu i określiły zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu. Plany wyznaczyły nowe obszary do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co było odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony właścicieli gruntów. Zostały również wyznaczone nowe tereny do zabudowy letniskowej, usługowej oraz przemysłowej. Plany określiły także rezerwę terenów pod planowaną drogę, tzw. „Beskidzką Drogę Integracyjną”.

Plany miejscowe obejmują 21 obszarów, których granice wyznaczają główne układy komunikacyjne oraz granice administracyjne wsi.

UWAGA: Załączniki do uchwał spakowane winrar-em. Przed otwarciem należy pobrać wszystkie załączniki na własny komputer i rozpakować.

W celu otwarcia załączników rysunkowych niezbędny jest program Acrobat Reader oraz WinRar.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum i śródmieście) (Uchwała NR XV/124/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 marca 2008 r. – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 269 poz. 1679 z dnia 29.04.2008r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


Zmiany planu:

1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach pomiędzy ul. Szpitalną, ul. Karmelicką i ul. Słowackiego (Uchwała Nr XIII/118/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r. – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego poz. 2401 z dnia 16 maja 2012 r.)(Uwaga: Zmiana planu nr 1 – terenu 1/UP15 na 1zU);

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.

1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Emilii i Karola Wojtyłów w Wadowicach (Uchwała Nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012 r. – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego poz. 6997 z dnia 11 grudnia 2012 r.) (Uwaga: Zmiana planu nr 1 w terenie 1/UP6 i część 1/MU16 na 2zU);

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.

1.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach (Uchwała Nr XXX/287/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014r. poz. 3775) (Uwaga: Zmiana planu nr 1 w części terenu 1/Ks3 na UP1)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.

1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/326/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017r. (Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 7343 z dnia 14 listopada 2017r.).

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) (Uchwała Nr XVIII/147/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15.07.2008r – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 549, poz. 3569 z dnia 22.08.2008r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


Zmiany planu:

2.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) (Uchwała Nr XXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014 r. – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego poz. 1801 z dnia 26 marca 2014 r.) (Uwaga: Zmiana tylko tekstu planu nr 2 w terenie 2/P5 i 2/P6) ;

UWAGA: zmiana planu miejscowego nie obowiązuje.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic. (Uchwała NR XV/125/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 marca 2008 r. – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 269 poz. 1680 z dnia 29.04.2008r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje w części dla której uchwalony został Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – ETAP A (Uchwała Nr LII/482/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 września 2022r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 6301 z dnia 29 września 2022r.).

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje w części dla której uchwalony został Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – ETAP C (Uchwała Nr LIX/563/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 kwietnia 2023r. – Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 2995 z dnia 27 kwietnia 2023r.);


Zmiany planu:

3.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic , część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic (Uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego poz. 389 z dnia 10 stycznia 2013 r.) (Uwaga: Zmiana tylko tekstu planu nr 3 w terenie 3/P4 – dopuszczenie obiektów usługowych i produkcyjno-usługowych);

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Babica (Uchwała Nr V/20/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach, z dnia 20 lutego 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 264, poz. 1746 z dnia 12 kwietnia 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Barwałdzie Dolnym (część południowa) (Uchwała NR XI/83/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 788, poz. 5166 z dnia 14 listopada 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Barwałdzie Dolnym (część północna) (Uchwała NR XI/84/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 789, poz. 5167 z dnia 14 listopada 2007r.)


7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni (Uchwała Nr XVIII/148/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15.07.2008r. – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 549 poz. 3568 z dnia 22.08.2008r.)


Zmiany planu:
7.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A (UCHWAŁA NR XXIII/210/2020 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 4 września 2020 r. – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2020r., poz.6073)


8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzeniu Dolnym (Uchwała NR XI/75/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 792, poz. 5177 z dnia 15 listopada 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzeniu Górnym (Uchwała NR XI/76/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 793, poz. 5178 z dnia 16 listopada 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Jaroszowic oraz część Gorzenia Górnego (Uchwała NR XI/77/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 805, poz. 5221 z dnia 21 listopada 2007r.)


11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Jaroszowic (Uchwała NR XI/78/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 785, poz. 5163 z dnia 13 listopada 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


Zmiany planu :

11.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Jaroszowicach (Uchwała NR XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012 r. –Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego poz. 5129 z dnia 18 października 2012 r.)(Uwaga: Zmiana planu nr 11 w terenie 11/ZE na PTZ 1-2);

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczyna (Uchwała Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 lutego 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 321, poz. 2130 z dnia 8 maja 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Dolnej (część południowa) (Uchwała NR XI/79/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 804, poz. 5220 z dnia 21 listopada 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Dolnej (część północna) (Uchwała NR XI/80/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 787, poz. 5165 z dnia 13 listopada 2007r.)


15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Górnej (część południowa) (Uchwała NR XI/81/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 786, poz. 5164 z dnia 13 listopada 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Górnej (część północna) (Uchwała NR XI/82/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 września 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 790, poz. 5168 z dnia 14 listopada 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ponikiew (Uchwała Nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 lutego 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 320, poz. 2123 z dnia 7 maja 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Roków (Uchwała Nr V/23/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 lutego 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 264, poz. 1744 z dnia 12 kwietnia 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Górny (Uchwała Nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 lutego 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 264, poz. 1745 z dnia 12 kwietnia 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


Zmiany planu:

19.1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanisławiu Górnym (Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2015r. poz. 3657) Uwaga: Zmiana planu nr 19 w części terenów 19/PU1, 19/MNR6 i 19/R na teren PU1)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wysoka (Uchwała Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 lutego 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 320, poz. 2124 z dnia 7 maja 2007r.)

UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.


21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawadka (Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 lutego 2007 roku – Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego Nr 322, poz. 2143 z dnia 8 maja 2007r.)
UWAGA: plan miejscowy nie obowiązuje.

Wprowadzono: 27 stycznia 2016