Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Wadowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Wadowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Filia w Wadowicach
ul. Lwowska 24
34-100 Wadowice
tel.: 33 823 49 15

strona internetowa https://pedagogicznawadowice.wordpress.com

email: filia.wadowice@pbw.edu.pl

kierownik filii: mgr Elżbieta Wójcicka