Pracownik młodociany

Pracownik młodociany

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione.

Wyjątki te dotyczą:

  • młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,
  • osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum,
  • osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

Zapoznaj się z ulotką Państwowej Inspekcji Pracy o pracownikach młodocianych - kliknij tutaj

Pliki do pobrania: