PROJEKT Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice

PROJEKT Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do projektu: "Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego,  Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Więcej informacji na STRONIE.