Strategia rozwoju 14-20

Strategia rozwoju 2014-2020

Strategia partycypacyjno - ekspercka, została oparta na konsultacjach społecznych i wnioskach z analiz społecznych, gospodarczych i zarządzania przestrzenią.

Pliki do pobrania: