Jak zostać partnerem

Partnerzy Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do lokalnego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg, zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice i posiadających Kartę Dużej Rodziny. Mieszkaniec gminy jest identyfikowany poprzez pierwsze siedem cyfr numeru Karty (1218093), który jest jednocześnie numerem ewidencyjnym Gminy Wadowice.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • możliwość posługiwania się znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny wyłącznie z numerem identyfikacyjnym Gminy Wadowice 1218093XXXXXXXXXX”;
 • współtworzenie lokalnego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie skierowanego do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice;
 • pozyskiwanie nowych klientów;
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji;
 • promocja firmy;
 • zwiększenie zaufania klientów poprzez współpracę z instytucjami państwowymi;

Chcesz zostać partnerem programu Wadowice Przyjazne Rodzinie?

 • Pobierz i wypełnij deklarację przystąpienia do gminnego programu dla rodzin wielodzietnych WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE  oraz wzór umowy zawieranej  w celu realizacji lokalnego programu skierowanego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wadowice;
 • wyślij na adres : rodzina@wadowice.pl lub złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wadowicach w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Szczegółowy wykaz partnerów programu oraz zaoferowanych przez nich zniżek i ulg dla dużych rodzin dostępny jest w plikach do pobrania.

Za pozyskiwanie partnerów rządowego programu Karta Dużej Rodziny odpowiada:

3plus logotyp - Jak zostać partnerem

Jak zgłosić swoją firmę do programu? 

Jeżeli działasz na terenie całego kraju? Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów strategicznych: Joanna Jończyk, tel. 732 988 447, joanna.jonczyk@3plus.pl

Jeżeli działasz lokalnie? Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów lokalnych określonych w  wykazie kontaktów do negocjatorów wojewódzkich:

Możesz także sam wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

Co dalej?

 • po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy i podpisana zostanie umowa w sprawie  przyznania uprawnień rodzinom wielodzietnym:
 • z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przypadku firm/instytucji działających na terenie całego kraju
 • ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” w przypadku firm/instytucji działających lokalnie.

Certyfikat Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie

Rada Miejska w Wadowicach Uchwalą Nr XXXVI/271/2017 z dnia 10 maja 2017 r.                         w sprawie: „programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Gminy Wadowice pn. Wadowice Przyjazne Rodzinie” wprowadziła definicję miejsca przyjaznego rodzinie oraz określiła zasady przyznawania Partnerom programu Certyfikatu Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie.

Przez WADOWICKIE MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE rozumie się miejsce zlokalizowane na terenie gminy Wadowice, które będzie spełniało warunki przyznania Certyfikatu Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie.

Certyfikat Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie może być przyznany przez Kapitułę w składzie: Burmistrz Wadowic oraz członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Wadowicach, każdemu podmiotowi publicznemu                                   i prywatnemu, który przystąpił do programu Wadowice Przyjazne Rodzinie i udziela bezpośredniego wsparcia rodzinom wielodzietnym „trzy plus” zamieszkałym na terenie gminy Wadowice, poprzez system zaoferowanych ulg i zniżek.

Wyróżnienie Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

Wyróżnienie Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie będzie stanowić formę oceny skuteczności i efektywności udzielanych szczególnych uprawnień dla lokalnych rodzin wielodzietnych, przez podmiot publiczny lub prywatny, który przystąpił do programu Wadowice Przyjazne Rodzinie.

Warunkiem przyznania przez kapitułę Wyróżnienia jest realizacja zawartej z Burmistrzem Wadowic umowy, określającą lokalizację i rodzaj udzielonych szczególnych uprawnień udzielanych przez podmiot w ramach programu oraz uzyskanie najwyższej ilości punktów przyznanych przez rodziny wielodzietne w ankiecie „Razem znajdźmy miejsce przyjazne rodzinie”.

Wyróżnienie przyznawane będzie na okres jednego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca jego przyznania, w n/w kategoriach:

 1. usługi (prawnicze, rachunkowo-księgowe, finansowe, fryzjersko-kosmetyczne, motoryzacyjne, naprawcze, ogrodnictwo, remontowo-budowlane, ubezpieczeniowe, pozostałe);
 2. zdrowie (usługi medyczne, rehabilitacyjne, optyczne, wyroby medyczne, pozostałe);
 3. edukacja (przedszkola, kursy i szkoły językowe, kursy nauki jazdy, książki, artykuły szkolne, szkolenia, warsztaty dla dzieci, pozostałe);
 4. kultura (muzea, kino, teatr, zajęcia artystyczne dla dzieci, pozostałe)
 5. sport, rekreacja, turystyka (basen, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe , usługi sportowe i turystyczne, pozostałe)
 6. transport (kolej, bus, stacje paliw, pozostałe);
 7. łączność ( telekomunikacja, internet, pozostałe)
 8. artykuły przemysłowe  (artykuły motoryzacyjne, chemia gospodarcza, RTV/ AGD, sprzęt komputerowy, pozostałe)
 9. odzież, obuwie ( dla dzieci i dla dorosłych);
 10. żywność (sklepy, markety, bary, restauracje, kawiarnie, pozostałe).
 11. inne (wyżej niesklasyfikowane).

Uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie Wyróżnienia są: Burmistrz Wadowic, Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej rady Miejskiej w Wadowicach oraz rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Wadowice i posiadające Kartę Dużej Rodziny,               w formie złożonej ankiety „Razem znajdźmy Miejsce Przyjazne Rodzinie”.

Kapituła ocenia złożone wnioski i przyznaje Wyróżnienie podmiotowi, który w danej kategorii zniżek uzyskał najwyższą ocenę.

Szczegółowe zasady wyboru miejsca przyjaznego rodzinie oraz przyznania Certyfikatu Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie i Wyróżnienia Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie partnerowi programu,  określone zostały w rozdziale „Sposób realizacji programu” Uchwały NR XXXVI/271/2017 rady miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 roku.

Podmiotowi, który otrzyma Certyfikat lub Wyróżnienie Kapituła przyznaje prawo do używania logotypu Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie w miejscu prowadzonej działalności i udzielania zniżek, na stronach internetowych firmy oraz we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych podmiotu.

Lista podmiotów, które uzyskają Certyfikat lub Wyróżnienie oraz wszelkie komunikaty w tej sprawie dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Wadowice Przyjazne Rodzinie.

Wprowadzono: 27 marca 2018

-