Kierownictwo

Kierownictwo

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach

mgr Cecylia Wojtyła

Z-ca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach

Karolina Buchholz - Martyniak

Tel: (033) 82 343 39
Fax: (033) 82 328 18
E-mail: mops@wadowice.pl