Wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Podatki i opłaty lokalne / Zaświadczenia / Wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1984 z póź. zm.)

Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2023r. poz. 2383 z póź. zm.)

MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter)

MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY
Wydział Finansowo-Budżetowy, Referat Podatkowy- parter, pok. nr 2 telefon –  873 18 11 wew. 298, 299

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
Dowód wniesienia opłaty skarbowej

OPŁATY
Opłata za złożony wniosek wynosi 17 zł
W przypadku dołączenia do wniosku  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) Dodatkowo opata skarbowa:  – 17 zł

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

INNE INFORMACJE
Brak

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016