Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice od 01.01.2017r do 31.06.2019 roku będzie się zajmowało:

Konsorcjum firm:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – Lider
2. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Dowiedz się więcej:

 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie
 2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 3. Zorganizowane zbiórki odpadów komunalnych
 4. Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów
 5. Najczęściej zadawane pytania
 6. Akty prawne
 7. Wzory deklaracji
 8. Kontakt

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,

Miejscem zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych z terenu gminy Wadowice przez podmiot odbierający odpady komunalne jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia w skład której wchodzą:
1.    Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304
2.    Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów w Choczni, ul. T. Kościuszki 304

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest usytuowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia. PSZOK czynny jest od poniedziałku – piątku od 6.00 do 14.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 7.00 do 13.00.

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych obowiązujący od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Wadowice:

Zabudowa jednorodzinna:

sposób gromadzenia odpadów

Zabudowa wielorodzinna:

sposob gromadzenia odpadow 2

  Galeria zdjęć

 • sposób gromadzenia odpadów
 • sposob gromadzenia odpadow 2