Montaż komputerów i szkolenie Beneficjentów Ostatecznych

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Programy / Montaż komputerów i szkolenie Beneficjentów Ostatecznych

Już wszyscy uczestnicy projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice” otrzymali w bezpłatne użyczenie sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Sprzęt trafił do 36 gospodarstw domowych wyłonionych w drodze rekrutacji oraz do 19 jednostek podległych Gminie Wadowice, czyli do szkół, przedszkoli, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Wadowickiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Podczas instalacji i podłączania sprzętu w gospodarstwach domowych pracownik Urzędu Miejskiego informował odbiorców o zasadach korzystania z otrzymanego sprzętu. W kwietniu odbyły się również szkolenia dla przedstawicieli gospodarstw domowych oraz przedstawicieli jednostek podległych Gminie Wadowice. Podczas szkoleń Beneficjenci Ostateczni posiedli cenną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na korzystanie ze sprzętu komputerowego. Natomiast przedstawiciele szkół, przedszkoli oraz pozostałych jednostek mogli posłuchać o korzyściach i zagrożeniach wykorzystania sprzętu komputerowego i internetu w miejscach publicznych.

Mieszkańcy tych gospodarstw domowych, do których trafiły komputery, nie kryją swojego zadowolenia z  udziału projekcie. W otrzymanych komputerach upatrują dużą szansę dla siebie. Jak mówią najwięcej korzyści otrzymany sprzęt przeniesie dzieciom, ponieważ bardzo ułatwi im naukę. Przyda się on również dorosłym domownikom na przykład do szukania ofert pracy.

Komputery zarówno u mieszkańców jak i w jednostkach podległych pozostają własnością gminy. W ramach realizowanego projektu zapewniona jest również usługa e-help desk.

Awarie zgłaszać można telefonicznie na numer telefonu (22) 642 59 43 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Funkcjonuje też całodobowy serwis pod adresem e-mail: serwis@maxto.pl

Godziny, w których uczniowie w swoich szkołach mogą korzystać indywidualnie z zakupionego sprzętu komputerowego:

Lp.

Nazwa jednostki podległej

Godziny

1.

SP Nr 1 w Wadowicach

Świetlica: 700 – 1630

Biblioteka: codziennie w godzinach otwarcia biblioteki

(dostępność dla osób niepełnosprawnych)

2.

SP w Babicy

Wtorek 1200 – 1400

Czwartek 1200 –  1400

3.

SP w Kleczy Zarąbki

Poniedziałek 1240 – 1420

Piątek 800 – 845 oraz 1240 – 1325

4.

SP w Zawadce

Od poniedziałku do piątku w godz. 1310 – 1410

5.

ZSP Nr 1 w Wadowicach

Poniedziałek 730 – 815

Wtorek 1405 – 1450

Środa 730 – 815

Piątek 1500 – 1545

6.

ZSP Nr 2 w Wadowicach

Czytelnia multimedialna i świetlica codziennie do godziny 1500

7.

ZSP Nr 3 w Wadowicach

Poniedziałek – piątek 800 – 1400

8.

ZSP w Kleczy Dolnej

Poniedziałek 700 – 900

Wtorek 700 – 815

Środa 700 – 815

Czwartek 700 – 900

9.

ZSP w Wysokiej

Świetlica: codziennie 1300 – 1500

Biblioteka: poniedziałek i środa 1215 –  1415

Wtorek, czwartek i piątek 1130 –  1330

10.

ZS Nr 1 w Choczni

Poniedziałek 825 – 1425

Wtorek 730 – 1330

Środa 730 – 1415

Czwartek 730 – 1330

Piątek 730 – 1330

11.

ZS Nr 2 w Choczni

Wtorek i środa 1300 – 1500

Wadowicka Biblioteka Publiczna oraz jej filie (Wadowice, ul. Sienkiewicza 31, Chocznia, ul. Kościuszki 183 oraz Wysoka 194) udostępnia komputery dla wszystkich chętnych w godzinach pracy swoich placówek.

W głównej siedzibie Wadowickiej Biblioteki Publicznej – dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Wprowadzono: 22 marca 2016