Profilaktyka i rozwiązywanie problemów społecznych

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów społecznych

Pełnomocnikiem ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest p. Dawid Droździkowski (tel. 793 287 127)