Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

innowacyjna gospodarka

Dotacje na Innowacje: "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt UE: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice" / kwota dofinansowania 668 986,56 zł /

Gmina Wadowice w dniu 22 października 2013r podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla 36 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wadowice, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

Dodatkowo w sprzęt komputerowy zostanie wyposażonych 19 jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 31.01.2015 r.
Okres trwałości projektu: 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu

Uczestnicy projektu:
– 36 gospodarstw domowych, które zostaną wyłonione w procesie rekrutacyjnym,
– 19 jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice.

W ramach projektu wyłonione w procesie rekrutacyjnym gospodarstwo domowe otrzyma:
– zestaw komputerowy (komputer stacjonarny z oprogramowaniem, drukarka) wraz z bezpośrednim dostępem do internetu przez okres trwałości projektu na podstawie umowy użyczenia,
– szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu.

Wartość projektu 668 986,56 zł, w tym:
– środki europejskie 568 638,57 zł, tj. 85%
– budżet państwa 100 347,99 zł, tj. 15%

Montaż komputerów i szkolenie Beneficjentów Ostatecznych

19.12.2013 Uroczyste wręczenie umów

Pliki do pobrania: