Dotacje gminne

Dotacje gminne

W tym miejscu znajdą się informacje na temat udzielonej pomocy finansowej w ramach programów grantowych na zadania sportowe.