Czym jest program Wadowice Przyjazne Rodzinie

Rada Miejska w Wadowicach, kierując  się szczególną troską o lokalne rodziny wielodzietne, wprowadziła w roku 2012 program o nazwie „WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE”. Zasady i sposób  działania programu uregulowane zostały w Uchwale NR XXXVI/271/2017 podjętej przez Radę Miejską w Wadowicach w sprawie wprowadzenia programu wpierania rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Wadowice w dniu 10 maja 2017 r.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Wadowice. Koordynatorem programu jest Burmistrz Wadowic. Adresatami programu są rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Wadowice.

Rozpoczęcie realizacji programu datuje się na dzień 1 lipca 2013 r. W ramach programu wydawana była w okresie od dnia 01 lipca 2013 r. do 30 września 2015 r. Wadowicka Karta Rodzinna, która uprawniała do korzystania ze zniżek i ulg oferowanych przez publiczne i prywatne podmioty z  naszego regionu.

Celem uproszczenia i ułatwienia korzystania rodzinom wielodzietnym  z przysługujących im szczególnych uprawnień w ramach działających na terenie gminy programów: samorządowego i ogólnopolskiego dokonano zintegrowania Wadowickiej Karty Rodzinnej z Kartą Dużej Rodziny, a program samorządowy dostosowano do programu ogólnopolskiego.

Począwszy od dnia 1 października 2015 r. uprawnione rodziny wielodzietne zamieszkujące gminę Wadowice mogą korzystać z jednego blankietu Karty , który stanowi jednocześnie ogólnopolską i lokalną Kartę Dużej Rodziny jako dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące jej posiadaczom w obu działających równorzędnie programach: lokalnym samorządowym pn. „Wadowice przyjazne Rodzinie” i ogólnopolskim rządowym pn. „Karta Dużej Rodziny”.

Zniżki przysługujące w ramach ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programu samorządowego.

Identyfikatorem uprawnionych członków rodziny wielodzietnej zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice jest pierwsze siedem cyfr numeru karty, stanowiących identyfikator Gminy Wadowice.

Identyfikatorem Gminy Wadowice są następujące cyfry: 1218093.

Miejsca, w których przysługują zniżki zadeklarowane przez partnerów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie, oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny  wyłącznie z nr identyfikacyjnym Gminy Wadowice 1218093XXXXXXXXXX”.

WzórA

Natomiast miejsca, w których przysługują zniżki zadeklarowane przez partnerów programu ogólnopolskiego, oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej”.

Lista miejsc i wysokość zniżek udzielanych w ramach samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pn. „Wadowice Przyjazne Rodzinie”, dostępna  jest w zakładce Partnerzy.

Kontakt:

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas: Wydział Ogólno-Organizacyjny Urząd Miejski w Wadowicach pokój 16, Plac Jana Pawła II nr 23, 34-100 Wadowice

Wyślij e-mail: rodzina@wadowice.pl  lublprzewozniak@wadowice.pl,  jlach@wadowice.pl

Telefon : 33 873 18 11 wew. 263

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 27 marca 2018

-