Udostępnienie rejestru wyborców

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Udostępnienie rejestru wyborców

I. Podstawa prawna:

Art. 18 § 12, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754),

§ 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2017r. poz. 1316 z późn. zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. 33 873 – 18 – 11 wew. 221, 262

III. Wymagane dokumenty:

Uzupełniony wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (załącznik).

IV. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wnioskodawcy do wglądu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i następuje niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

V. Opłaty:

Nie podlega opłacie

VI. Inne Informacje:

Brak

Wprowadzono: 22 marca 2016

Pliki do pobrania: