Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie

I. Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1382),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. (33) 873 – 18 – 11 wew. 221, 262

III. Wymagane dokumenty:
– dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
– podanie  w celu uzyskania zaświadczenia

IV. Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie (w sprawach wymagających ustalenia danych faktów – termin 7 dniowy)

V. Opłaty:

Opłata 17 złotych (nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej) oraz pełnomocnictwo ( z wyłączeniem małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa) podlega opłacie skarbowej  – 17 pln.

Nr Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998 bądź w kasie tutejszego Urzędu

VI. Inne informacje:

Brak.

Wprowadzono: 22 marca 2016