Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Ochrona środowiska / Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

I. Podstawa prawna:


– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. , poz. 856 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77 poz. 687)
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. , poz.1628)

II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Zieleni i Ochrony Środowiska – II piętro pokój nr 45;
tel. 87 318 11 wew.219

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter)

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną –
wg załączonego wzoru

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 od daty złożenia wniosku

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po dokonaniu wizji lokalnej przez pracowników UMiG Wadowice z udziałem strony.

VII. OPŁATY:
Opłaty skarbowe:
– za wydanie decyzji – 82zł

VIII.TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. Zwolnienie z opłaty skarbowej.

IX. INNE INFORMACJE:
Wykaz psów uznawanych za agresywne:
Amerykański Pit Bull Terier, Perro de presa Mallorquin (pies z Majorki), Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario (pies kanaryjski), Tosa inu, Rottweiler, Abkash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016

-