Opłaty lokalne

1. Opłata Skarbowa
2. Opłata Targowa

Wprowadzono: 3 marca 2016

-