Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla przedsiębiorców / Działalność gospodarcza / Zakładanie działalności / Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Wniosek o wydanie zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

I.  PODSTAWA PRAWNA:
Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.

II.  MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter)
lub Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego – pokój nr 10 (parter)
lub ze strony www.wadowice.pl .

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wydział Spraw Społecznych, pok. nr 10 (parter),
tel. 33 873 18 11  wew.223, 268

IV.  MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY:
Wydział Spraw Społecznych, pok. nr 10 (parter),
tel. 33 8731-811 do 14 wewn.223

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Pisemny wniosek zawierający co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy i adres zakładu głównego, ewentualnie inne dane pozwalające na identyfikacje przedsiębiorcy (np. NIP).

VI. OPŁATY:
Opłata skarbowa – płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem:
– zaświadczenie o wpisie lub braku wpisu w ewidencji – 17,00 zł z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Dowód wpłaty należy załączyć do wniosku.
Zwolnienia z opłaty – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 225,  poz. 1635/.

VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni. Odpowiedź jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych, pok. nr 10 (parter) lub wysyłana pocztą.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY.
Nie przysługuje.

IX. INNE INFORMACJE:
Brak

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016

-