Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla przedsiębiorców / Działalność gospodarcza / Zakładanie działalności / Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

I. Podstawa prawna:
Art. 18-20 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. z 2019 r., poz. 1291 z póź. zm)

II. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na Wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu o działalności gospodarczej.
Aby zgłosić zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:– zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
– zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
– bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
– pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
– przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony  notarialnie.

III. Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Spraw Społecznych, pok. nr 10 (parter) tel. 33 873 18 11 wew. 223, 268

IV. Opłaty:
WNIOSEK o wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej  jest zwolniony z opłat.

V. Inne informacje:
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres minimum 30 dni.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczą mogą ci przedsiębiorcy, którzy NIE ZATRUDNIAJĄ PRACOWNIKÓW.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wprowadzono: 15 lutego 2016

-