Jan Paweł II - Patron Wadowic

Jan Paweł II - Patron Wadowic

2 kwietnia 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał dekret o nadaniu patronatu błogosławionego Jana Pawła II dla Wadowic.

Uroczyste przyjęcie patronatu (wtedy jeszcze błogosławionego) Jana Pawła II nastąpiło w trakcie uroczystości 92. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - 18 maja. Podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej o godz. 12.00 na wadowickim rynku burmistrz Wadowic Pani Ewa Filipiak odebrała z rąk J.E. kardynała Stanisława Dziwisza dekret Stolicy Apostolskiej potwierdzający patronat błogosławionego Jana Pawła II dla jego rodzinnego miasta.