Materiały video

Materiały video

Filmy i spoty promujące Gminę Wadowice

Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
Zlecenie: Urząd Miejski Wadowice
Wykonanie: Studio Tokksa.


Wadowice - z natury ciekawe
Zlecenie: LGD Wadoviana
Wykonanie: Studio Tokksa


Pielgrzymka Jana Pawła II do Wadowic - 1999
Wykonianie: TVP


Wadowice is also happy
Wykonanie: Studio Tokksa