Dofinansowanie na renowację zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Dofinansowanie na renowację zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wadowice

Gmina Wadowice w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pozyskała środki na realizację projektu „Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wadowice w miejscowościach: Kaczyna i  Klecza Górna”.

Zostaną przeprowadzone prace renowacyjne dwóch zabytkowych kapliczek znajdujących się na terenie Gminy Wadowice:

1. Kapliczki przydrożnej z figurą Św. Jana Nepomucena w miejscowości Kaczyna – na postumencie kamiennym. Ze względu na stan zachowania obiektu zakłada się działania polegające na zatrzymaniu procesów niszczących oraz wykonanie ogólnej aranżacji, która przywróci figurze i cokołowi utracone walory, nadanie też nowych wartości przez wykonanie właściwego dla obiektu nowego zadaszenia i przywrócenia trybutu – nimbu z gwiazdami. Zostaną wykonane prace budowlane oraz prace konserwatorskie przewidziane w Programie Prac Konserwatorskich.

2. Kapliczki domkowej Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Klecza Górna. Konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie zabiegu konserwatorskiego mającego na celu powstrzymanie dalszej destrukcji. Zostaną wykonane prace budowlane oraz prace konserwatorskie przewidziane w Programie Prac Konserwatorskich.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 51 925,00 zł

Gmina Wadowice od kilku lat prowadzi renowację kapliczek z pozyskiwanych na ten cel środków zewnętrznych. Obiekty te współtworzą nasz krajobraz od wieków. Budzą ludzką ciekawość, są osobliwością w pejzażu współczesnej urbanizacji i w sposób oryginalny informują o swoistym dla danego miejsca folklorze wiejskim, zawsze wpisanym w kulturę ludową, której są znakiem.

Wprowadzono: 8 czerwca 2018