Dofinansowanie na zakup komputerów przenośnych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Projekty dofinansowane / Programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej / Dofinansowanie na zakup komputerów przenośnych

Gmina Wadowice pozyskała dofinansowanie na zakup komputerów przenośnych w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

W dniu 16 lutego 2023r. Gmina Wadowice zawarła Umowę o powierzenie grantu na zakup komputerów w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa–Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych na kwotę 74 999,87 tys. zł.

Realizacja projektu dofinansowana jest Funduszy Europejskich w ramach 10 osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. W ramach realizacji projektu zakupionych zostanie 25 laptopów, które będą przekazane do 10 gminnych szkół podstawowych.

 

logotypy marcin - Dofinansowanie na zakup komputerów przenośnych

 

Zakup komputerów realizowany w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa–Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany w ramach 10 osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wprowadzono: 23 lutego 2023