Dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice„

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice„

Dnia 12 grudnia 2017 Gmina Wadowice podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice „

Rozpoczęto realizacje dotowanego  projektu. Dnia 28 marca Rada Miejska w Wadowicach podjęła uchwałę nr XLVIII/380/2018 w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanego przez Gminę Wadowice w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.2.

Program polega na wymianie 79 starych kotłów węglowych i zastąpienie ich:
74 kotłów gazowych kondensacyjnych, 3 przyłącza do siei ciepłowniczej, 1 pompa ciepła, 1 kocioł( z certyfikatem ekoprojektu) na pellet. Wartość projektu 1 143 863,39 zł, kwota dofinansowania 1 120 997,65 zł.

W ramach programu część mieszkańców ma wykonane oceny energetyczne, kolejne wykonywane są sukcesywnie.

Termin podpisania umowy uzależniony jest od kolejności złożonych deklaracji wymiany kotła przez mieszkańców. Warunkiem koniecznym jest posiadanie oceny energetycznej budynku.
Data zakończenia projektu to 30-06-2020r.

Podmioty zaangażowane w realizacje projektu to:

·        URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Instytucja zarządzająca, która udziela dofinansowania.
Kontaktem z UMWM będzie zajmowała się Gmina

·        GMINA
Prowadzi nabór w ramach projektu
Podpisuje umowy z mieszkańcami.
Rozlicza projekt zgodnie z wymogami RPO.
Publikuje dokumenty formalne

Aktualne informacje o programie oraz wzory dokumentów ( w tym regulamin programu ) – dostępne są do pobrania poniżej.

W załącznikach do pobrania regulamin programu oraz wzory dokumentów.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 9 maja 2018