Dołącz do pracujących – aktywizacja osób powyżej 30 roku życia

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Dołącz do pracujących – aktywizacja osób powyżej 30 roku życia

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Dołącz do pracujących”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Cel projektu:

Trwała aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w szczególnej sytuacji, bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatu limanowskiego, olkuskiego, wadowickiego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

  • indywidualny plan działania,
  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • wsparcie coacha,
  • wsparcie motywacyjne psychologiczne,
  • wsparcie metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
  • kursy i szkolenia zawodowe z wypłatą stypendium,
  • staże zawodowe z wypłatą stypendium,
  • pośrednictwo pracy,
  • zwrot kosztów dojazdu (IPD, szkolenia, staże)

Mężczyźni w wieku 30-49 mogą mieć max wykształcenie na poziomie szkoły średniej (zawodowej) chyba, że są osobą z niepełnosprawnością

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu:

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 7 (pok. 102)

Tel. 33 847 54 81 (w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00)

Wprowadzono: 13 września 2019