Dworzec PKP w Wadowicach – wiemy jak będzie wyglądał w przyszłości

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Dworzec PKP w Wadowicach – wiemy jak będzie wyglądał w przyszłości

Zakończył się organizowany przez Gminę Wadowice, konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej dla budynku dworca PKP w Wadowicach w ramach zadania pn. „Nadanie nieczynnemu budynkowi dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej”. Głównym celem konkursu było wyłonienie innowacyjnej, najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji zagospodarowania budynku dworca PKP w Wadowicach.

Trwający od lutego 2017 r. konkurs, wzbudził wśród biur projektowych z całej Polski spore zainteresowanie. Do złożenia prac konkursowych sąd zaprosił 13 pracowni, które po wstępnej weryfikacji spełniały wymagane kryteria. W finale konkursu znalazły się tylko dwie prace, które, jak się później okazało, były pracami na miarę zwycięskich opracowań.

Sąd konkursowy przyznał dwie nagrody. Pierwszą oraz trzecią. Zwycięską pracę opracowało biuro projektowe pn.: „KartonArchitekci” z Krakowa. Uzyskała ona, w ocenie sądu konkursowego, 90/100 możliwych punktów. Praca w zdecydowanej większości spełnia oczekiwania i warunki określone w regulaminie konkursu. Zaproponowane rozwiązania są mocno osadzone w historii miasta, a jednocześnie posiadają, charakterystyczne dla współczesnych czasów, rozwiązania.

W naszych założeniach chcemy aby budynek oprócz sprawnego funkcjonowania wykreował trwałe, współczesne wartości architektoniczne. Skupialiśmy się nad wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych systemów zagospodarowania i wyposażenia budynku” przyznali po konkursie twórcy zwycięskiej pracy konkursowej.

Fasadę istniejącego budynku pozostawiono w większości bez zmian, a jedyne zmiany które wprowadzono zostały zaakcentowane w postaci nowoczesnych form uwidocznionych w skrajnych częściach budynku. Nad istniejącą częścią restauracyjną budynku, w jego południowej części, wprowadzono przeszklony taras z funkcją kawiarni. Z drugiej strony budynku, w miejscu po istniejących barakach oraz toaletach, zaprojektowana została nowoczesna bryła, w której zlokalizowano takie pomieszczenia jak: szatnia, sanitariaty oraz sale dydaktyczne. Wnętrze budynku, na każdej z kondygnacji, zostało konsekwentnie otwarte i podzielone na strefy, w których każda spełnia swoją określoną funkcję. Na parterze budynku zachowana została cześć gastronomiczna, w ramach której otwarto przestrzeń restauracyjną na budynek oraz na istniejące podcienie przy wschodniej elewacji. Sala restauracyjna została połączona ze wspomnianym już wyżej tarasem, co nadało jej atrakcyjny wygląd oraz wielofunkcyjny charakter. W dalszej części zaprojektowano strefę relaksu, poczekalnię oraz pomieszczenia kasowe PKP, których forma i styl skrupulatnie oddają ducha galicyjskiego dworca PKP. Nie sposób nie wspomnieć również o niezwykle interesującym rozwiązaniu, jakie zostało zaproponowane podczas kreowania galicyjskiej przestrzeni dworca. Cegła, uzyskana z rozbiórki ścian działowych budynku zostanie wykorzystana jako posadzka w pomieszczeniach, co w połączeniu z zachowanymi żyrandolami, ławkami dworcowymi oraz kasami w pełni oddaje historię tego miejsca.

W dalszej części budynku, styl galicyjski oddaje pole nowoczesności. Stopniowo poprzez salę dydaktyczno – wystawienniczą przechodzi, nowoczesnym przeszklonym przejściem, w nowo zaprojektowaną bryłę budynku w jego północnej części.  Na uwagę zasługuje wielofunkcyjność sali dydaktycznej, której ścianki działowe zostały podwieszone na szynach, co w łatwy sposób pozwoli na dzielenie sali w mniejsze przestrzenie, według potrzeb jej użytkowników.

Wizualizacja 1: Sala restauracyjna.
Wizualizacja 2: Dworzec galicyjski – strefa relaksu.
Wizualizacja 3: Sala wielofunkcyjna – dydaktyczno – edukacyjna.
Wizualizacja 4: Sala wielofunkcyjna – przestrzeń po rozłożeniu ścianek.
dworzec 3

Na piętrze budynku zostało zaprojektowane nowoczesne centrum konferencyjne, w którym możliwe będzie organizowanie spotkań oraz szkoleń dla stowarzyszeń, organizacji oraz grup działających na terenie Gminy, organizujących zajęcia dla lokalnej społeczności. Kompozycja, jak również wyposażenie przestrzeni konferencyjnej zapewnia wykorzystanie nowoczesnego (innowacyjnego) sprzętu multimedialnego, szerokopasmowego internetu oraz innych form, które są niezbędne dla realizacji funkcji sali konferencyjnej. Wyposażenie, jak również zaplecze zapewniają szeroko pojęte możliwości organizacji czasu (spotkań, szkoleń, prelekcji, wykładów itp.) społeczności lokalnej w różnych grupach wiekowych i tematycznych. Wyposażenie jest nowatorskie i zapewnia min. ilość elementów takich jak: system projekcji filmów, prezentacji itp., system inteligentnego oświetlenia, nagłośnienie, rozwiązań wzorowanych na „smart office” tj. ułatwiających korzystanie z przestrzeni np. rozwiązania akustyczne, wentylacyjne itp.

Oprócz zaproponowanej funkcji konferencyjnej, zaprojektowane pomieszczenie może równie dobrze pełnić funkcję ekspozycyjno – wystawienniczą. W tej części zaproponowano odsłonięcie istniejącego stropu i otwarcie przestrzeni. W ten sposób wyeksponowano piękną konstrukcję więźby dachowej, która w połączeniu z ceglanymi ścianami w idealny sposób oddaje charakter tego miejsca.  Ponadto, więźba dachu, która wzmocniona została stalową konstrukcją, daje możliwość na doposażenie sali zarówno w elementy oświetleniowe, pozwalające na eksponowanie wystaw, jak również elementy audiowizualne. Całość sprawia, że sala ma ogromny potencjał do podążania z duchem czasu oraz nowymi oczekiwaniami względem jej obecnych, a także przyszłych użytkowników. Ciekawym i wartym uwagi zabiegiem, jest zlokalizowanie w pozostałej części poddasza małej sali konferencyjnej, która poprzez swoją przeszkloną część, otwiera widok na główną salę. Ponadto w przestrzeniach pierwszego piętra oraz poddasza, zaprojektowano sanitariaty, biuro administratora budynku, pomieszczenie techniczne oraz magazynowe, które są niezbędne do funkcjonowania całego obiektu.

Wizualizacja 5: Sala konferencyjna.
Wizualizacja 6: Sala konferencyjna (opcja – czasowa wystawa).

Praca została wysoko oceniona pod względem zaproponowanego podziału przestrzeni pod kątem funkcjonalnym i użytkowym oraz kreatywności zastosowanych rozwiązań tj. możliwości adaptacyjnych pomieszczeń, elastyczność ich użytkowania oraz mobilność, a co najważniejsze podatności na zmiany w przyszłości. Dużym plusem całego opracowania jest wprowadzenie na każdej płaszczyźnie rozwiązań, pozwalających na korzystanie z budynku przez  osoby niepełnosprawne, a także osoby starsze z ograniczoną zdolnością ruchową. Doceniony i wyeksponowany w punktacji przez sąd konkursowy atut zaproponowanej koncepcji, to bardzo ładnie zachowana bryła budynku. Zaproponowana koncepcja jest poprawna architektonicznie i konsekwentna co sprawia, że zaproponowane w niej rozwiązania stanowią całość funkcjonalną, użytkową i estetyczną.

Przypomnijmy, iż opracowany projekt koncepcyjny to pierwszy etap rewitalizacji budynku dworca PKP w Wadowicach. Projektanci w ramach pracy konkursowej opracowali ponadto program funkcjonalno – użytkowy, który jest niezbędny w dalszym procesie inwestycyjnym. W oparciu o niego, Gmina Wadowice będzie aplikować o środki zewnętrzne na przebudowę obiektu z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja Miast Średnich i Małych. Całość inwestycji została wpisana do Gminnego Programu Rewitalizacji, który został uchwalony przez Radę Miejską w Wadowicach uchwałą Nr  XXXV/265/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016 – 2023.
Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa w dniu 8 czerwca 2017 r.

Wizualizacje ze zwycięskiej pracy konkursowej można znaleźć poniżej.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 24 maja 2017